Ahlam Shibli احلام شبلي

back to Top


© Ahlam ShibliGoter

Al-Naqab. Palestina, 2002–2003
z serii 44 fotografii, 38 x 57,7 cm; 57,7 x 38 cm, żelatyna silver print; odbitki barwnePowinniśmy przekształcić Beduinów w miejski proletariat – pracujący w przemyśle, w usługach, w budownictwie i w rolnictwie. 88% ludności Izraela stanowią nie-rolnicy, niech Beduini staną się podobni. Istotnie, będzie to radykalne posunięcie, oznaczające, że Beduini nie będą żyć na swojej ziemi wraz ze swoimi stadami, lecz staną się mieszkańcami miasta, którzy wracają wieczorem do domu i wkładają kapcie... [Dzieci] będą uczęszczać do szkoły, w uczesanych włosach, z przedziałkiem. Będzie to rewolucja, która może się udać na przestrzeni dwóch pokoleń. Bez przymusu, ale przy wsparciu ze strony rządu... zjawisko Beduinów przestanie istnieć.

Mosze Dajan, 31 lipca 1963 r


Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku Palestyńczycy wywodzący się z Beduinów i mieszkający na pustyni Negew byli wywłaszczani z ich tradycyjnych ziem i przesiedlani do zaplanowanych przez rząd Izraela siedmiu osiedli, w większości przy pominięciu jakichkolwiek konsultacji z nimi. Ziemie przez nich pozostawione były następnie udostępniane obywatelom żydowskim.

W 2003 roku około połowa ze studziesięciotysięcznej społeczności palestyńskich Beduinów mieszkającej w Negew żyła w tych osiedlach. Według oficjalnych statystyk stanowili oni najbiedniejszą społeczność Izraela, pozbawioną dostępu do odpowiednich usług publicznych, nękaną wysokim bezrobociem i przestępczością, bez realnej perspektywy rozwoju.

Pozostała część palestyńskich Beduinów mieszkających w Negew odmówiła przeniesienia się do tych osiedli, aby nie stracić ziemi i uniknąć życia w kulturowo obcych i społecznie poniżających warunkach. Żyli i mieszkali oni na terenie ponad stu "nieuznawanych" wsi, gdzie ustawodawstwo państwa żydowskiego zabraniało im wybudować trwałe budynki, gdzie niszczono regularnie ich domy, zaś pola były spryskiwane toksycznymi chemikaliami przez władze, które uznawały ich uprawę za nielegalną. Rodziny wysiedlano z domów, brak było dostępu do elektryczności, bieżącej wody, czy jakichkolwiek usług publicznych, takich jak ochrona zdrowia, system sanitarny czy edukacja powyżej poziomu szkoły podstawowej. Po dziś dzień sytuacja ta nie uległa znaczącej poprawie.

Goter jest słowem obcym w języku arabskim, używanym jedynie przez Palestyńczyków z Negewu. Według mieszkańców pochodzi ono od rozkazu w języku angielskim "Idź tam" (Go there) wypowiadanego przez wojskowych do palestyńskich Beduinów w czasach Brytyjskiego Mandatu (1917–1948).

Praca ta dotyczy położenia Palestyńczyków beduińskiego pochodzenia w Izraelu: gdzie jest mieszkanie, tam nie ma domu, gdzie jest dom, tam nie ma gdzie mieszkać.